Skip to main content

Kinderoefentherapie, voor wie?

Kinderen houden van bewegen en doen dit dan ook veel en graag. Het kan door verschillende redenen onverhoopt toch gebeuren dat een kind een motorische ontwikkelingsachterstand oploopt. Op zo'n moment kan kinderoefentherapie de nodige ondersteuning bieden. Ziet u wel eens bijzonderheden in het bewegen van uw kind? Of hebben mensen in uw omgeving bij uw kind een (mogelijke) achterstand in de motorische ontwikkeling gezien?

PlatformKinderoefentherapie2017Nr236Dit zijn indicaties voor kinderoefentherapie:
Zuigelingen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand of vertraging.
 • Eenzijdig/te weinig bewegen.
 • Asymmetrische houding/voorkeurshouding met eventueel afplatting van het hoofd.
 • Overstrekken, huilen en onrust.
 • Hoge of juist lage spierspanning.
 • Aangeboren of verworven afwijkingen zoals cerebrale parese.
 • Billenschuiven (indien dit de motorische ontwikkeling belemmert).

Peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (veel vallen, niet soepel bewegen, passief).
 • Angst bij bewegen, zoals bij klimmen of leren fietsen.
 • Lage of hoge spierspanning.
 • Afwijkend looppatroon (bijvoorbeeld tenenlopers of lopen met een hup).
 • Orthopedische afwijkingen, hypermobiliteit.

Basisschoolkinderen (4-12 jaar):

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (onhandig zijn, bijvoorbeeld regelmatig struikelen of stoten).
 • Angstig of onzeker tijdens bewegen.
 • Moeite met het bewaren van evenwicht.
 • Moeite met motorische vaardigheden als hinkelen, rennen of touwtje springen.
 • Moeite met balvaardigheden.
 • Moeite en/of weinig interesse in tekenen en knutselen.
 • Moeite met schrijven.
 • Moeite met leren zwemmen.
 • Moeite met leren fietsen.

Jongeren van 13 tot 18:

Hoewel de motorische ontwikkeling vrijwel afgerond zou moeten zijn op deze leeftijd kunnen ook jongeren nog motorische problemen ervaren op dezelfde vlakken als basisschoolkinderen.

Sensorische informatieverwerking

De praktijk is ook gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Onze zintuigen: zien, ruiken, horen, proeven, voelen en evenwicht werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat we goed kunnen reageren op onze omgeving en soepel kunnen bewegen. Echter, wanneer prikkels te hevig of verminderd doorkomen kunnen deze zintuigen niet goed met elkaar samenwerken. Dit heeft invloed op het gedrag van een kind. Zo kan een kind met sensorische problemen sneller overactief, emotioneel, boos of moe worden. Er bestaan veel verschillende kenmerken van een verstoorde sensorische informatieverwerking, bijvoorbeeld:

 • PlatformKinderoefentherapie2017Nr153Problemen met aanraking, bijvoorbeeld; het kind raakt van streek bij aanraking of zoekt juist veel structuren of oppervlakten op.
 • Problemen met beweging en balans, bijvoorbeeld; angstig worden bij beweging of zoekt extreem veel beweging op.
 • Daarnaast bestaan er problemen op het gebied van het zicht, het gehoor en smaak en geur.
 • Tijdens de therapie doet het kind de benodigde zintuigelijke prikkels op waardoor prikkels beter integreren en dit vervolgens tot een beter gedrag en beweging leidt. Tevens krijgt u als ouder/verzorger tips hoe u de prikkelbehoefte over de dag kan afstemmen op uw kind.

Klachten

De praktijk biedt ook hulp aan kinderen tot 18 jaar met klachten als gevolg van een verkeerde houding of bewegingspatroon. Bijvoorbeeld:

 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Sportblessures of overbelastingsklachten
 • Hypermobiliteit
 • Afwijkend looppatroon
 • Voet- of beenklachten
 • Slechte houding (ingezakt, holle rug, bolle rug)
 • Scoliose
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijn
 • Spanningsklachten

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Kinderen met een geclassificeerde ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, DCD, NLD of een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen ook (senso)motorische problemen hebben. Een kinderoefentherapeut is geschoold om met deze stoornissen op de juiste wijze om te gaan.


Fotografie: ©Platform kinderoefentherapie, 2017

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl