Skip to main content

Aanmelding en onderzoek

Aanmelding kan geschieden via directe toegankelijkheid (geen verwijzing nodig) of op een verwijzing van een arts. Neem bij de eerste afspraak het verzekeringspasje en ID van uw kind mee. Als u een verwijzing heeft, neemt u deze ook mee.

Directe toegankelijkheid

Wanneer u uw kind aanmeldt zonder verwijzing van een arts zal er eerst een screening plaatsvinden. Daarna wordt er zo nodig een onderzoek gedaan, waarvan een verslag wordt gemaakt. Deze wordt besproken met de ouders/verzorgers en na toestemming ook verstuurd aan de huisarts.

Aanmelding na verwijzing

Wanneer u uw kind via een verwijzing aanmeldt kan direct een afspraak gemaakt worden voor een onderzoek. Neem hierbij uw verwijzing mee.
Na dit onderzoek wordt een verslag van de gedane observaties en uitkomsten gemaakt en wordt deze besproken met de ouders/verzorgers. Daarna kan zo nodig met de behandeling worden gestart.
In sommige gevallen is er voor kinderoefentherapie van de verzekeraar toestemming nodig in de vorm van een machtiging. Dit zal de therapeut aan de ouders/verzorgers melden en zal vervolgens worden aangevraagd.
Het wordt op prijs gesteld als de ouders/verzorgers bij het onderzoek aanwezig zijn.
Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. Er wordt daarbij ook een eerste indruk verkregen van het gedrag van uw kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Daarnaast is de leerstrategie van het kind belangrijk. Op deze wijze wordt er beoordeeld wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen.

 PlatformKinderoefentherapie2017Nr139


Fotografie: ©Platform kinderoefentherapie, 2017

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl