Skip to main content

Privacyverklaring

Kind en Bewegen, gevestigd aan Dwingel 3, 1648 JM De Goorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kind en Bewegen
Dwingel 3
1648 JM De Goorn
Tel. 0646503052
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.kindenbewegen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kind en Bewegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • BSN-nummer
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een online vragenlijst
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kind en Bewegen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)
- Biometrische gegevens
- Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kind en Bewegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om diensten bij u af te leveren, in dit geval onderzoeken en behandelen met kinderoefentherapie
- Kind en Bewegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kind en Bewegen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kind en Bewegen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kind en Bewegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor persoonsgegevens. Hieronder vallen uw personalia en medische gegevens over de behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kind en Bewegen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kind en Bewegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kind en Bewegen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Personen of instanties waarvoor wij uw toestemming in gegevensuitwisseling vragen:

Naam

Doel

Welke gegevens

(Huis)arts van uw kind

Informatieverstrekking en samenwerking over uw kind.

NAW, medische informatie, waaronder onderzoeksgegevens en behandelplan.

School/leerkracht/IB’er van uw kind

Informatieverstrekking en samenwerking over uw kind.

NAW, medische informatie, waaronder onderzoeksgegevens en behandelplan.

Andere zorgverleners waarbij uw kind onder behandeling is zoals logopedist, psycholoog, dietist, speltherapeut, podotherapie

Informatieverstrekking en samenwerking over uw kind.

NAW, medische informatie, waaronder onderzoeksgegevens en behandelplan.

Bedrijven waarmee wij een bewerkersovereenkomst hebben:

Naam

Doel van software

Intramed

Administratie

Zorgmail

Beveiligde mailservice

QDNA

Klanttevredenheid meten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Kind en Bewegen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kind en Bewegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kind en Bewegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kind en Bewegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Laura van den Berg, tel. 06-46503052 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Fotografie: ©Platform kinderoefentherapie, 2017

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl